تولید سیستم های مبتنی بر فرآیند

در دنیای رقابتی امروز رمز موفقیت در شناسایی و تمرکز بر عواملی است که برای مشتریان مهم است .مرحله بعد بهبود فرایندهای سازمان برای فراهم نمودن محصول یا خدمات با کیفیت مطلوب مشتریان است . برای تحقق این مهم، از رویکردها و ابزارهای مختلفی استفاده شده‌است . اما ایجاد هماهنگی و همراستا نمودن این فعالیت‌ها در جهت موفقیت سازمان بسیار مشکل و گاهی اوقات نیز با شکست روبرو شده‌است . در حقیقت آن چیزی که مورد نیاز است داشتن یک سازمان اثربخش برای ارایه محصولات و خدمات بیش ازانتظارات مشتریان درهر زمان است .

در سال‌های اخیر علاوه بر تغییر محیط کسب و کار، رویکردها، روش‌ها وابزارهای مختلفی در سازمان‌ها به منظور تغییر و تحول در آنها اجرا می‌گردد از قبیل پروزه‌های کنترل کیفیت جامع، مهندسی مجدد و بسیاری موارد دیگر که نقظه مشترک اکثر آنها تغییر در فرایندهای کسب و کار سازمان بوده‌است . از جمله موانع عمده در موفقیت این پروژه‌ها ساختار سازمانی شرکت‌ها است که با درنظرگرفتن مجموع این تغییرات در درون و بیرون سازمان‌ها ضرورت بازنگری و ایجاد تغییر و تحول در ساختار سازمان‌ها قوت می‌گیرد. برای پیدا نمودن درک روشنی از این وضعیت در نظر آورید که در مسیر جاده‌ای پلی بنا شده باشد . برای عریض کردن این جاده اگر تنها مسیر قبل و بعد از پل را عریض کنند و پل را به حال خود واگذارند، تصوروضعیت نابسامانی که حاصل خواهد شد دشوار نیست و عملاً تعریض مسیر دو سوی پل بی نتیجه خواهد ماند. همین وضع در سازمانهایی که بدون تغییر ساختار به سراغ تغییرات می‌روند پیش می‌آید .

در این راستا شرکت راهبر نیروی خراسان پس از تمرکز بر موضوع پورتال سازمانی و تولید و تجمیع مجموعه ابزارهایی که در نهایت منجر به تولید پورتال یکپارچه اطلاعاتی نمود، با همان رویکرد بهره گیری از نرم افزارهای موفق نظیر تکنولوژی های Oracle ، موفق به طراحی ، تولید و استقرار انواع سیستم های فرایند محور و با رویکرد BPMS بر روی شرکت هاو سازمان های بزرگی نظیر شرکت های توزیغ برق در کشور شده است .

از این رو تولید و تبدیل سیستم های سازمان ها بزرگ به کارشناسان هر سازمان یا شرکتی این امکان را می دهد تا بتوانند فرآیندهای ساده و پیچیده سازمان خود را به سادگی ایجاد، مدیریت و نظارت کنند. بعضاً در طی مسیر ایجاد این فرآیندها و پس از اجرای اولیه آنها حتی کارشناسان نقاط ضعف فرآیندهایی را که سابقاً به صورت دستی اجرا می شده است را کشف و رفع می نمایند.


مزایا استفاده از سیستم های فرآیند محور
 • قابلیت طراحی انواع فرم‌های الكترونیكی مورد نیاز سازمان (ساخت فرم‌های پشرفته با قابلیت ارتباط چند به چند با جداول پایگاه داده)
 • امکان تعریف فرم‌های مستقل از فرآیند
 • طراحی بر اساس معماری توزیع شده و امكان توسعه سیستم با توجه به وسعت استفاده (Scalability)
 • مبتنی بر معماری سرویس‌گرا (Service Oriented Architecture)
 • امکان استفاده از کنترل‌های پیشرفته مانند Grid View، Tree View، Chart و ...
 • قابلیت ساخت رابط کاربری پیشرفته و اعتبار سنجی فرم‌ها در سمت سرویس گیرنده
 • افزایش بهره‌وری سازمان و كاهش هزینه‌های مالی و زمانی
 • بهینه‌سازی مستمر فرآیندهای کسب و کار
 • بازخورد اطلاعات و مهندسی مجدد فرآیندها
 • تهیه گزارش‌ها و تحلیل‌های مدیریتی
 • قابلیت پیگیری، مانیتورینگ و بهینه‌سازی فرآیندها

نمونه ای از فرایند های تحلیل و تولید شده

 • تولید سیستم های مبتنی بر فرآیند - 1
  نمونهای از فرایند تغییر نام
 • تولید سیستم های مبتنی بر فرآیند -2
  نمونه ای از فرآیند تغییر تعرفه
 • تولید سیستم های مبتنی بر فرآیند - 3
 • تولید سیستم های مبتنی بر فرآیند -4
 • تولید سیستم های مبتنی بر فرآیند -5
 • تولید سیستم های مبتنی بر فرآیند -6
 • تولید سیستم های مبتنی بر فرآیند -7