بیانه مأموریت

شرکت راهبر نیروی خراسان پیشرو در زمینه تولید، پشتیبانی و اجرای سامانه جامع خدمات مشترکین در حوزه صنعت برق و بادارا بودن رتبه ای ممتاز و بهره گیری از ابزار و فناوری های بروز، سهم مطلوبی از بازار را به خود اختصاص داده است که با تکیه بر مدیریت صحیح، دانش تخصصی کارکنان و تجربه بالا در اجرا، ضمن تمرکز بر اصل مشتری مداری و صداقت، متعهد به ارزش آفرینی برای ذینفعان خود می باشد. در این راستا با توسعه و بهبود خدمات قابل ارائه، نسبت به حفظ و گسترش بازار و ایجاد منافع متقابل تلاش می نماید.