بیانیه چشم انداز

در راستای تولید کارآترین محصول و ارائه خدماتی بی نظیر، شرکت راهبر نیروی خراسان (رانیر) بر آن است تا با تأکید ویژه بر توانمندسازی و اعتماد مشتریان، از طریق سرآمدی سازمانی مبتنی بر مدیریت دانش، به یکی از پیشروترین و کارآمدترین شرکت های خدمات مهندسی در حوزه فناوری اطلاعات تبدیل و ضمن حفظ جایگاه و موقعیت برتر، به کسب سهم حداکثری از بازارتولید، پشتیبانی و اجرای سامانه های جامع خدمات مشترکین در افق سال ۱۴۰۰ هجری شمسی نائل گردد.