گواهینامه ها

شرکت رانیر با در اختیار داشتن کارشناسان و مهندسان مجرب و با تکیه بر دانش فنی همکاران خود و با بهره گیری از تکنولوژی های قدرتمند و روز دنیا توانسته است خود را در بازار سیستم های جامع خدمات مشترکین مطرح نموده و راه حل عمده سیستم مذکور را پیاده سازی و ارائه دهد و توانسته ایم تعهدات خود به مشتریان در تمامی سطوح به صورت کامل و جامع پاسخ دهیم .

در این راستا با همکاری و تلاش کارشناسان متخصص این زمینه در زیر چتر حمایتی تیم مدیریت فنی ، مجموعه حاضر موفق به اخذ گواهینامه های معتبر از نهاد های مختلف و معتبر ایران شده اند که در ذیل به برخی از موارد آن اشاره شده است .گواهینامه عضویت حقوقی انجمن انفورماتیک ایران

گواهینامه شورای عالی انفورماتیک کشور


گواهینامه عضویت حقوقی انجمن انفورماتیک ایران

گواهینامه عضویت حقوقی انجمن انفورماتیک ایران


گواهینامه عضویت حقوقی انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران

گواهینامه عضویت حقوقی انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران