محصولات

سامانه جامع خدمات مشترکین

معماری سرویس‌گرا ، به‌كارگیری روش‌های تحلیل و طراحی شیء گرا ، استفاده از فرایند تولید BPMS ، تكیه بر اصول مهندسی نرم‌افزار ، استفاده از تكنولوژی Oracle ADF و زبان برنامه‌نویسی JAVA، مختصات طراحی و تولید زیرساخت توسعه سیستم جامع خدمات مشترکین می‌باشد

ادامـه ..

سیستم آمار و اطلاعات مشترکین

استفاده سازمان های بزرگ از قبیل شرکت های توزیع نیروی برق و زیر ساخت های عظیم این سازمان های در جهت ارائه خدمات و کنترل فرایند های خود نیاز به سیستم هایی جهت ارائه آمار و کنترل فرآیند ها امری ضروری و حیاتی جهت مدیریت ، تصمیم گیری های کلان و نیز بازرسی از سیار سامانه ها می باشد.

ادامـه ..

سیستم اتفاقات برق 121

مديريت وثبت حوادث خاموشي هاي شبكه توزيع انرژي برق

ادامـه ..