سيستم جامع خدمات مشترکين(ناب)
« نسخه جامع سیستم خدمات مشترکین انشعاب برق، بدون مراجعه حضوری »

براساس گردش فرايندي و معماری سرویس گرا (SOA) با استفاده از ابزار Oracle Fusion middleWare
شامل زیر سیستمهای :
1. زير سيستم فروش انشعاب
2. زيرسيستم فروش انرژي
3. خدمات پس ازفروش
4. سيستم وصولي

ویژگی های سامانه

معماری سرویس‌گرا ، به‌كارگیری روش‌های تحلیل و طراحی شیء گرا ، استفاده از فرایند تولید BPMS ، تكیه بر اصول مهندسی نرم‌افزار ، استفاده از تكنولوژی Oracle ADF و زبان برنامه‌نویسی JAVA، مختصات طراحی و تولید زیرساخت توسعه سیستم جامع خدمات مشترکین می‌باشد كه باعث شده پیاده‌سازی سیستم‌های جامع سازمانی مانند BPMS در این محیط فراهم شود. معماری سرویس‌گرا (SOA) موجب شده كه انعطاف‌پذیری سیستم‌های تولید شده در این محیط بالا رفته و اعمال تغییرات نیازمندی‌های كسب و كار در سیستم‌ها به‌سادگی امكان‌پذیر باشد. از سوی دیگر در طراحی پایه این زیرساخت ، امكان تولید سیستم‌هایی با رابط كاربر فارسی، لاتین و یا سایر زبان‌های دلخواه دیده شده است. استفاده هم‌زمان توسط چند شركت و هم‌چنین امكان استفاده در دفاتر و شعب گوناگون سازمان‌ها و شركت‌ها از دیگر ویژگی‌های زیرساختی این محیط می‌باشد.

 • جامعیت و یکپارچگی
 • برخورداری از امنیت بالاتر با استفاده از مکانیزمهای امنیتی بدلیل حساس بودن سیستم و گستردگی
 • طراحی با استفاده از ابزار و مطابق با استاندارد تولید نرم افزار
 • پیش بینی امکان ارتباط با مشتریان از طریق WEB

امكان برقراری ارتباط میان سیستم‌های تولیدی جدید با سیستم‌های نرم‌افزاری موجود سازمان كه از قبل مشغول به كار هستند، از دیگر ویژگی‌های این زیرساخت است كه با تكیه بر سرویس مدیریت گردش كار سیستمی (System Workflow Management) ارائه می‌گردد. وجود سرویس امنیت (Security Service) موجب شده پیاده‌سازی سیستم‌های جدید ، بدون نگرانی از پیچیدگی‌های اعمال حقوق دسترسی، انجام شده و حقوق دسترسی درلایه‌های مختلف سیستم‌ها برای حوزه های مختلف قابل تعریف باشد. كنسول مشترك (Application Console) برای اجرای نرم‌افزارها با قابلیت میز كار كاربران (User Profile)، هم‌چنین كارتابل جامع (Portal) به‌عنوان درگاه متمركز رسیدگی به وظایف سازمانی توسط كاربران ، موجبات تسهیل كار كاربران را فراهم آورده است. كارتابل جامع در هر دو قالب Web و Win به‌صورت اینترنتی قابل بهره‌برداری می‌باشد.

اهداف تولید سامانه

بر اساس انجام مطالعات استراتژیک یکی از راهبردهای اصلی شرکت توسعه محصول و تنوع بخشی به محصولات و خدمات و ارائه محصولات متمایز و برخورداری از تکنولوژی های جدید است. بر مبنای این راهبرد شرکت مانیر نسبت به طراحی و تولید سیستم جامع فروش به توجه به ویژگی ها و فرصتهای زیر اتخاذ تصمیم نمود.

 • گسترش روزافزون فن آوری اطلاعات و ارتباطات
 • تمایل شرکتهای برق به استقرار سیستم های یک پارچه
 • افزایش چشمگیر زمینه کاربردی فن آوریICT در صنعت برق
 • بهبود نسبی زیر ساختار های اطلاعاتی و ارتباطی
 • وجود مهارهای تحلیلی در حوزه UTILITY
 • سابقه و شهرت شرکت و مناسب بودن فعالیت های شرکت
 • متعهد بودن شرکت به انجام تعهدات خود در صنعت برق
وظایف سامانه
در حوزه فروش انرژی
 • تقسیط ( انرژی، انشعاب و ... )
 • ایجاد مشترك جدید ( عادی و دیماندی )
 • تغییرات ریالی ( افزایش / كاهش / وصول غیرمستقیم )
 • پیش پرداخت
 • نحوه پرداخت صورتحساب
 • ایجاد اشتراك‌ها از طریق فایل
 • اعمال تخفیف صنایع
 • تهیه گروهی شناسایی
 • اعمال وصولی‌ها
 • عملیات دوره‌ای ( ایجاد فایل یا لیست قرائت، ایجاد دوره، ورود یا خواندن اطلاعات قرائت، محاسبه صورتحساب، هایلوگیری، بستن دوره، چاپ صورتحساب و ... )
 • ایجاد تقویم و برنامه زمان‌بندی فروش، قرائت، وصول و ...
فروش انشعاب
 • پذیرش مشتركین ( درخواست انشعاب جدید، درخواست افزایش قدرت، درخواست كاهش قدرت‌، درخواست ادغام و درخواست تفكیك )
 • واگذاری انشعاب و چگونگی برق‌رسانی
 • محاسبه هزینه‌ها و عملیات مالی و محاسباتی
 • قرارداد، طرح، تحویل و تحول و تأمین برق
 • نصب و ایجاد اشتراك
 • واگذاری انشعابات دائم و آزاد - موارد خاص، مسکن مهر و ...
 • امکان تقسیط انشعاب
 • امکان واگذاری انشعابات از طریق دفاتر پیشخوان
 • امکان اسکن مدارک
 • گزارش‌های مالی ( جزئیات فروش، انشعابات نصب شده و نصب نشده، تقسیط شده و ... )
 • گزارش‌های کنترلی ( شاخص نصب، شاخص بازدید، خلاصه وضعیت انشعاب، انشعاب ایجاد شده و ایجاد نشده، تغییر قدرت‌ها و ... )
 • گزارش‌های تعهدات نیرو رسانی ( طرح توسط شرکت متقاضی )
 • گزارش‌های توانیر
 • گزارش‌های آماری
 • گزارش‌های مسکن مهر
 • گزارش‌های دفاتر پیشخوان
 • آئین‌نامه‌های وزارت به‌صورت پویا
 • گزارش‌های خاص کشاورزی
 • فرآیند مربوط به انصراف متقاضی
 • گزارش‌های عملکرد بستانکاری متقاضی
 • گزارش‌های عملکرد متقاضیان انصرافی
خدمات پس از فروش
 • تغییر مشخصات عمومی مشترك
 • تغییر كد خانوار
 • صدور صورتحساب المثنی
 • صدور صورتحساب موردی ( معمولی و خاص )
 • تغییر كد جانبازی
 • تغییر نام
 • تمدید مجوز
 • تغییر تعرفه
 • ابطال قبض ( معمولی و خاص )
 • صدور صورتحساب اصلاحی ناشی از خطای كنتور
 • صدور صورتحساب اصلاحی ناشی از اشتباه قرائت
 • اعمال وضعیت قطع موقت انشعاب
 • اعمال وضعیت وصل مجدد انشعاب و محاسبه هزینه‌های مربوطه
 • جابجایی داخلی كنتور
 • جابجایی خارجی كنتور
 • جمع‌آوری دائم انشعاب
 • تعویض كنتور
 • اصلاح مشخصات ریالی كنتور
 • اصلاح مشخصات غیرریالی كنتور
 • كاهش موقت قدرت
 • برگشت به قدرت قبل از كاهش موقت قدرت
 • تمدید برق موقت
 • تست لوازم اندازه‌گیری
فرآیندهای سیستمی خدمات پس از فروش
 • تغییر مشخصات عمومی مشترك
 • برگشت به قدرت قبل از كاهش موقت قدرت
 • اصلاح مشخصات غیر ریالی كنتور
بازرسی
 • آزمايش لوازم اندازه‌گيري به درخواست مشترک
 • آزمايش لوازم اندازه‌گيري به درخواست شرکت
 • برق غيرمجاز دارای کنتور
 • برق غيرمجاز فاقد کنتور
 • استعلام فروش انشعاب
 • فروش برق آزاد کوتاه مدت
 • تمديد برق آزاد کوتاه مدت
 • برآورد مصرف
 • مديريت پلمپ‌ها ( ايجاد و تغيير وضعيت )
 • مديريت كنتورها
 • برگشت کنتور و کابل به انبار
 • مشترکين مشکوک
 • امکان ارتباط با دستگاه تست لوازم اندازه‌گیری و بارگذاری آزمایشات
 • گزارش مأمور قرائت ( ارتباط با دستگاه مأمور قرائت )
 • گزارش مأمور اتفاقات ( امکان برقراری ارتباط با سیستم گویای 121 )
نحوه عمكلرد مشترکين مشکوک
 • در اين روند، با مقايسه رفتار مصرفی مشترک يا مشترکين در يک بازه‌ی زمانی، می‌تواند مشرکين دارای مصرف مشکوک را اعلام نمايد.
 • برای اين کار، سال و دوره مدنظر همچنين ميزان انحراف از متوسط مصرف را به سیستم می‌دهیم تا براساس آن، مشترکين دارای مصرف مشکوک را اعلام نمايد.
گزارش‌های بازرسی
 • خلاصه عملکرد بازرسی
 • گزارش مالی بازرسی
 • گزارش آزمايش لوازم اندازه‌گيری
 • گزارش مشترکين مشکوک
 • گزارش‌های اصلاحات بازرسی
 • گزارش لوازم برگشتی به انبار
 • گزارش تعيين وضعيت پلمپ
 • گزارش فروش برق فيسکه
 • گزارش انشعاب‌های تغييريافته
 • گزارش معرفی به واحد حقوقی
وصول مطالبات ( قطع و وصل )
 • ایجاد لیست مشترکین بدهکار
 • ایجاد لیست مشترکین با چند دوره متوالی علی‌الحساب
 • امکان ثبت و صدور اخطاریه جمع‌آوری دائم انشعاب
 • امکان ثبت اطلاعات قطع به‌صورت جامع از گزارش مأمور قطع و وصل شامل:
 • 1- اخطار
 • 2- پرداخت
 • 3- مهلت داده شده
 • 4- بدهی تقسیط شده
 • 5- قطع انشعاب
 • 6-وصل خودسرانه
 • 7- راکد
 • 8- قطع از قبل
 • 9- اخطاریه جمع‌آوری
 • 10- مؤسسات سخت وصول
 • 11- عدم قطع انشعاب
 • · ثبت درخواست وصول برای مشترکین قطع شده
گزارش‌ها
 • آمار کلی عملکرد گروه‌های وصول مطالبات به تفکیک مأمور
 • گزارش اطلاعات قطع به تفکیک پرونده
 • گزارش مغایرت در ثبت اطلاعات قطع
 • گزارش اشتراک‌های وصل شده
سرویس پیام کوتاه ( SMS )
 • ارسال آخرین رقم بدهی به همراه شناسه قبض و شناسه پرداخت به‌صورت ارسال پاسخ خودکار بعد از دریافت شماره پرونده مربوطه
 • ارسال پیام خوش‌آمدگویی به مشترکین جدید شرکت توزیع نیروی برق
 • ارسال پیام به متقاضیانی که از طریق دفاتر یا اینترنت درخواست انشعاب جدید داشته‌اند مبنی بر دریافت فیش هزینه از دفتر پیشخوان و یا امور مربوطه
دفاتر پیشخوان دولت ( آژانس‌ها ) * خدمات پس از فروش در دفاتر خدمات مشترکین:
 • قبض المثنی: در روند قبض المثنی، امکان صدور و چاپ قبض بدون هزینه وجود دارد.
 • تغییر نام: در این روند امکان ثبت درخواست، تسویه حساب برق مصرفی، اعلام هزینه تغییر نام و ثبت پرداخت هزینه وجود دارد.
 • کاهش موقت قدرت: در این روند امکان ثبت درخواست، ارسال برای مجوز بالای 100 کیلووات، تسویه حساب برق مصرفی، ارسال برای بازدید، اعلام هزینه مربوطه و ثبت پرداخت هزینه وجود دارد.
 • برگشت کاهش موقت قدرت: در این روند امکان ثبت درخواست، ارسال برای مجوز بالای 100 کیلووات، تسویه حساب برق مصرفی، ارسال برای بازدید، اعلام هزینه مربوطه و ثبت پرداخت هزینه وجود دارد.
 • جابه‌جایی داخلی کنتور: در این روند امکان ثبت درخواست، تسویه حساب برق مصرفی، ارسال برای بازدید، اعلام هزینه مربوطه و ثبت پرداخت هزینه وجود دارد.
فروش انشعاب در دفاتر پیشخوان:
 • ثبت درخواست
 • اسکن مدارک
 • ارسال به ستاد - ناحیه ( برای ثبت بازدید، امکان‌سنجی و نظریه مدیریت )
 • اعلام هزینه در دفاتر پیشخوان
 • تهیه گزارش‌های آماری به تفکیک دفاتر
سرویس‌های اینترنتی
 • دارای رابط گرافیکی زیبا و رابط کاربری ساده، آسان و در عین حال با کارایی بالا
 • امکان پیگیری درخواست بدون مراجعه حضوری
 • طراحی براساس معماری ADF Oracle با چارچوب Java EE
 • پیاده‌سازی براساس الگوی Model View Control - MVC
معماری Oracle ADF :
 • ADF، برمبنای معماری سه لایه توسعه یافته است: ( لایه مدل، لایه نمایش و لایه کنترل )
 • لایه مدل: با سرویس داده ( پایگاه داده ) در ارتباط است و منطق برنامه را پشتیبانی می‌کند.
 • لایه نمایش: رابط کاربری را پشتیبانی می‌نماید.
 • لایه کنترل: جریان برنامه را کنترل و لایه نمایش را به لایه مدل متصل می‌نماید.
فروش انشعاب
  Ø مراحل فرآیند:
 • ثبت درخواست جدید: برگرداندن کد رهگیری و رمز عبور برای پیگیری درخواست
 • مشاهده وضعیت درخواست: پیگیری درخواست، مشاهده هزینه‌های قابل پرداخت و هزینه‌های پرداخت شده، مشاهده اطلاعات کنتور بعد از تأیید نصب در سیستم
فهرست امکانات
 • كاهش هزینه پیاده‌سازی سیستم‌ها
 • سرعت در پیاده‌سازی سیستم‌ها
 • مكانیزاسیون فرایندهای سازمانی و فرم‌ها (BPMS)
 • امكان برون‌سپاری (كلی یا جزئی) تولید نرم‌افزار
 • تولید سیستم‌های یكپارچه
 • تولید سیستم‌های مبتنی بر معماری سرویس‌گرا (SOA)
 • استفاده از فناوری روز دنیا (Net 4.0.)
 • استفاده از پایگاه داده SQL SERVER یا ORACLE (قابل انتخاب)
 • پیاده‌سازی رابط كاربری همزمان Web وWin
 • پیاده‌سازی رابط كاربری در قالب زبان‌های گوناگون (Multi Lingual)
 • استفاده یكپارچه توسط همه شركت‌های گروه (Holding)
 • استفاده در تمامی دفاتر و شعب سازمان (Multi Office)
 • كار با سیستم‌ها به‌صورت Online / Offline
 • پیاده‌سازی نرم‌افزارهای خاص هر سازمان
ساختار سامانه

 • اسلاید اول
 • اسلاید دوم
 • اسلاید سوم