سیستم آمار و اطلاعات مشترکین

امروزه با توجه به حجم و تنوع بالای اطلاعات در سازمان‌های بزرگ، نیاز روزافزون مدیران به پایش اطلاعات در راستای مدیریت عملکرد سازمان محسوس است.در شرایط کنونی آمار و اطلاعات، نقش و جایگاه مهم خودرا به گونه ای باز یافته است که دیگر نیازی به تشریح و توصیف ضرورت وجودی واهمیت آن نیست و به جرأت می توان گفت زیر بنای برنامه ریزی و توسعه، آمار های دقیق، درست و روزآمد می باشد.
استفاده سازمان های بزرگ از قبیل شرکت های توزیع نیروی برق و زیر ساخت های عظیم این سازمان های در جهت ارائه خدمات و کنترل فرایند های خود نیاز به سیستم هایی جهت ارائه آمار و کنترل فرآیند ها امری ضروری و حیاتی جهت مدیریت ، تصمیم گیری های کلان و نیز بازرسی از سیار سامانه ها می باشد.
در این راستا شرکت راهبر نیروی خراسان (رانیر) قدم در راه تولید و توسعه سامانه هایی مبتنی بر آمار و اطلاعات مشترکین نموده است و پس از مطالعه و بررسي مجموعه وسيعي از فرمها و گزارشات آماري مربوط به مشترکين برق که توسط مديران ارشد و مياني شرکتهاي توزيع، شرکتهاي برق منطقه اي، توانير و برنامه ريزان وزارت نيرو بکار گرفته ميشود، موفق شديم ضمن بازنگري مدلهاي طراحي، روشهاي توليد، بانکهاي اطلاعاتي بکار گرفته شده، با انتخاب مفاهيم اصلي آماري، سيستمي طراحي و توليد نمائيم تا بتواند به نحو مطلوب پاسخگوي نيازها بوده و از سرعت و دقت مناسب برخوردار و فاقد اطلاعات تکراري باشد. براساس گردش فرايندي و معماری سرویس گرا سايت آمار و اطلاع رساني مشتمل بر :
1. آمارهای دوره ای و بازه تاریخی
2. گزارشات و لیستهای متنوع مشترکین
3. گزارشات مدیریتی و هوش تجاری(BI)(داشبورد مدیریتی)

ویژگی های سامانه
 • ارائه گزاش های متنوع آماری از مطارف روزانه بر حسب کیلووات ساعت
 • ارائه گزارش های جامع مالی و بدهی ها
 • گزارشات مدیریتی فروش و وصول
 • ارائه اطلاعات جامع مشترکین
 • ارائه گزارش های آماری دقیق بهکاری ، بستانکاری ، فروش و وصول ماهانه
 • گزارش های عملکرد وصول مطالبات
 • امکان نمایش نمودار برای گزارش های تولید شده
اهداف تولید سامانه
 • ارائه اطلاعات و آمار یکپارچه و دقیق از مشترکین
 • تولید و تهیه گزارشات مدیریتی و هوش تجارتی
 • امکان اطلاع از فروش و وصول سازمان در دوره ها و زمان های مختلف
 • ارائه اطلاعات بر بستر پویا و همراه با نمودار های متنوع آماری
 • امکان مدیریت بر نحوه عمکلرد و تصمیمات
وظایف سامانه
فهرست امکانات

موضوعات اصلي آماري به شرح زير است :
فروش ( خالص، ناخالص، برگشتي ) ، وصول ( فايلي، سندي، کل )، مصارف و مبالغ (خالص، ناخالص، برگشتي )، تعدادي ( صورت حساب صادره، صورت حساب بسته، صورت حساب برگشتي، صورت حساب صدور مجدد، مشترک موجود، مشترک نصب جديد)، وضعيت انشعابات موجود و نصب جديد، بدهي و بدهي انتقالي، کدهاي برگشتي

تمام آمارها بر حسب امکان به تفکيک موارد زير ارائه ميشوند :
امور، اداره، تعرفه ( خانگي، تجاري ... )، چهار رقم اول تعرفه.

کليه آمارها در صورت امکان بر اساس پارامتهاي زير اجرا ميشوند :
سال، دوره شروع، دوره پايان، نوع منطقه، نوع مشترک، شرکت. دو پارامتر تاريخ شروع و پايان نير به اين ليست اضافه خواهد شد.

ساختار سامانه و مشخصات فني

در توسعه سيستم آمار در دو بخش Back End و Front End به ترتيب از اوراکل ( مبتني بر استانداردها و روش Warehouse ) و از Microsoft .Net استفاده شده است. مکانيسم کار به اين شرح است که اطلاعات از پايگاه داده اي مشترکين به صورت شبانه به پايگاه داده سيستم آمار انتقال پيدا ميکند. قابل ذکر است که در برنامه کاربردي آمار، اين امکان در اختيار کاربر گذاشته خواهد شد که بتواند در هر لحظه از زمان اطلاعات موجود در پايگاه داده را بر اساس آخرين وضعيت سيستم مشترکين به روز رساني کند.

نمایی از سیستم های جامع آمار و اطلاعات مشترکین

 • اسلاید اول
 • اسلاید دوم
 • اسلاید سوم
 • اسلاید چهارم