سیستم اتفاقات برق 121

سیستم اتفاقات برق 121

در شبكه هاي انتقال و فوق توزيع استفاده از تجهيزات حفاظتي مناسب و مانيتورينگ اين تجهيزات از قبل مرسوم مي باشد اما در شبكه هاي فشار متوسط و مخصوصأ فشار ضعيف اين امكانات نبوده است. از اينرو عمده اطلاعات مراكز حوادث و اتفاقات براي آگاهي از حوادث و خاموشي هاي شبكه فشار ضعيف بر اساس تماس هاي مشتركين مي باشد لذا اين شركت در جهت افزايش كارآيي و تسريع در امر خاموشي ها و در راستاي تحقق آرمان صنعت برق كه همانا ارتقاي رضايت همگان، توسعه مشاركت عمومي و تأمين برق مطمئن و اقتصادي مي باشد، اقدام به راه اندازي سامانه فوريتهاي برق (121) نموده است.

این سیستم به منظور ثبت اطلاعات مربوط به اتفاقات و خاموشی های خواسته و یا ناخواسته ی شبکه های توزیع برق به صورت متمرکز،طراحی و از طریق ارتباط با واحدهای عملیات و اتفاقات برق،پس از رفع خاموشی،نتایج در سیستم ثبت و به صورت روزانه و online گزارشات مربوط را در اختیار مدیران ارشد قرار میدهد.

ویژگی های سامانه
 • دریافت و ثبت اطلاعات اولیه تماس مشترکین و تکمیل بانک اطلاعاتی موجود
 • مانیتورینگ حوادث و تلاش جهت افزایش پاسخگویی به مشترکین
 • پیگیری رفع خاموشی ها در جهت کاهش زمان و میزان انرژی توزیع نشده حاصل از خاموشی
 • امکان شناسایی نقاط معضل دار و بحرانی شبکه به استناد گزارشات نرم افزار ثبت حوادث
 • حفاظت و پشتیبانی پایگاه داده بدون دخالت کاربر.
 • جامعیت و تمامیت پایگاه داده.
 • امکان ثبت و ردیابی تغییرات پایگاه داده در مورد داده ها.
 • تبعیت از معماری خادم/مخدوم (client/server).
اهداف تولید سامانه

مديريت وثبت حوادث خاموشي هاي شبكه توزيع انرژي برق
مهمترین هدف مرکز فوریتهای برق (۱۲۱) رضایت مندی مشترکین ، کاهش زمان خاموشی ها ، جمع آوری و یکپارچه سازی اطلاعات مربوط به حوادث و اتفاقات شبکه و ارائه گزارش های مدیریتی در این خصوص می باشد ، که در نهایت منجر به تصمیم سازی و ارائه راهکارهای مدیریتی در جهت توزیع مناسب امکانات در راستای بالا بردن کیفیت خدمات می گردد.

وظایف سامانه
 • < ثبت خاموشي مطابق آخرين ویرایش دستورالمل ثبت خاموشي/li>
 • <دريافت اطلاعات تماس گيرنده از مركز تماس هنگام برقراري تماس/li>
 • <نمایش سوابق گزارشات مشترک/li>
 • <ثبت سوابق و عملیات انجام گرفته روی خاموشی ها/li>
 • <امكان ساخت و توليد انواع گزارشات به صورت جدول و نمودار توسط كاربر (مشتركين، حوادث، تجهيزات، شبكه و ….)/li>
فهرست امکانات
 • امکان ثبت و نگهداری اطلاعات مربوط به اتفاقات و خاموشی ها از طریق تماس تلفنی مشترکین تلفن 121 در سرتاسر شرکت.
 • ارسال درخواست های مشترکین به صورت online و خودکار به بخش ها و امورهای مربوط به منظور رفع خاموشی ها.
 • امکان ثبت نتایج کار با قید میزان مواد و مصالح به کار رفته به صورت متمرکز.
 • ضبط مکا لمات مربوط به هر مورد و امکان بازیابی صدا.
 • تهیه گزارشات کامل و تحت web به منظور رویت و چاپ کل وقایع هر شهر یا محدوده کل شرکت (چند شهر)به صورت متمرکز.
 • امکان برنامه ریزی برای اعزام گروه های کمکی به نواحی،در زمان ایجاد بحران.
 • شفافیت تمرکز اطلاعات مربوط به اتفاقات و خاموشی های نواحی.
 • اجرای کلیه قوانین و مقررات و محاسبات تایید شده توسط شرکت توانیر و تهیه گزارشات استاندارد مربوط.

نمایی از سیستم اتفاقات برق 121

 • نرم افزار 121
 • نرم افزار 121 -2
 • نرم افزار 121 -3
 • نرم افزار 121 -4
 • نرم افزار 121 -5
 • نرم افزار 121 -6